Home
Om oss
Träning
Yoga
Aktuellt/Kurser
Kontakt
Vad är yoga?
01
Vad är yoga?

I flera tusen år har yoga varit ett sätt för människor att leva sitt liv. Inspirerad av hinduismen och buddhismen är yogan en väg för att nå större insikt om det egna jaget. Yogan innehåller olika metoder för att lära människan att vara mer närvarande i nuet, komma i kontakt med sitt innersta och finna balans i livet.

I skriften Yoga Sutra (skrevs ca 200 år e Kr) beskriver författaren Patanjali yogan bestående av åtta delar (även kallad ashtangayoga). De två första delarna innehåller moraliska riktlinjer om hur man bör leva sitt liv och förhålla sig till sin omvärld (yama och niyama). Den tredje och fjärde delen fokuserar på fysisk träning genom olika kroppspositioner samt andningskontroll (asana och pranayama). De sista fyra stegen handlar om att via meditation, koncentration och ett högre medvetande uppnå en inre insikt och djupare självkännedom (pratyahara, dharana, dhyana och samahdi). Tanken med yoga är att föra samman kropp och själ och kunna kontrollera sina sinnen för inre lugn och harmoni. Lite enklare uttryckt, leva mer i nuet och lyssna mer inåt.

Idag finns ett stort antal former av yoga med olika inriktningar. Merparten har sitt ursprung i Patanjalis klassiska yoga med speciellt fokus på någon eller några av de åtta delarna. De flesta former innehåller yogaställningar, andningsövningar, meditation och koncentration. Oavsett yogaform strävar man efter att stilla sinnet och uppnå balans. Allt yogautövande sker med ödmjukhet och lyhördhet inför sig själv och sin omvärld.